S

ondaj Kuyusu Açılması; Su sondaj kuyusu açılması yeraltı suyu taşıyabilen akifer özelliğinde olan tabakaların yüzeyden derine doğru amacına uygun çap ve derinlikte delinmesi suretiyle tabakalardaki mevcut suyun çıkarılması işlemidir.

Su sondaj kuyusu açılırken dikkat edilecek hususlar:

1) Kuyu delme işlemine başlanmadan önce hazırlanacak çamur için mutlaka sondaj bentoniti kullanılmalıdır. Kuyuda kireç veya çimento hiçbir şekilde kullanılmamalıdır.

2) Delme işleminde belirtilen çap ve derinliğe uyulmalı delme süresince her metrede yıkanmış ve yıkanmamış kırıntı numune alınarak özel sandıklarda saklanmalıdır.

3) Delme işleminin tamamlanmasından sonra kuyu litolojik yapıya göre belirtilen teçhiz çaplarına uygun olarak sondaj mühendisi tarafından verilen teçhiz projesine göre borulanmalıdır; kullanılacak kapalı veya filtreli borular T.S.E. belgeli demir veya sert plastik derin kuyu sondaj borularından olmalıdır.

4) Kuyu delme ve borulama işleminden sonra elenmiş ve yıkanmış 7-15 mm ebadında yuvarlak dere çakılı ile çakıllanmalı ve aynı anda yıkama işlemine başlanmalıdır. Yıkama işlemine kuyuda oluşan çamur keki tamamen çözülünceye kadar devam edilmelidir.

5) Kuyuya kötü kaliteli suların girmemesi için belirlenen metreye kadar çakıllanıp 1 metre kil tampon yapılmalı ve üstü çimento ile teçriz edilmelidir.

6) Kuyudaki meydana gelecek çakıl eksilmelerini telafi etmek için teçhiz borusu kenarına 2,5 inç çakıl borusu konulmalıdır.

7) Kuyu yüksek basınçlı kompresörle geliştirilmeli ve bu işlem açık ve kapalı sistemde yapılarak kuyudan hiç ince malzeme gelmeyinceye kadar devam edilmelidir.

8) Kuyu etrafında teçhiz borusu ortada kalacak şekilde ağız betonu dökülmelidir.

Su ve Sondaj Kuyusu işleriniz için, Tekoser Pompa dan teklif almadan karar vermeyin!

shadow